Rekruttering – administrativ prosess eller viktig verdiskapning?

De fleste organisasjoner ser sannsynligvis på rekruttering som en litt kjedelig støtteprosess, som må hentes frem når bedriften har behov for å fylle en ledig rolle. Samtidig er det mange virksomheter som har måttet akseptere at kontinuerlig rekruttering er en realitet i et mer konkurranseutsatt marked, kan rekrutteringen også representere verdiskapning?

Effektiv rekruttering kan skape verdi

I en perfekt verden hadde kanskje mange ledere ønsket at alle effektive ansatte ble værende i organisasjonen «for alltid», men samtidig er det nødvendig med noe dynamikk. Det er naturlig at noen ansatte ønsker å komme seg videre, og samtidig kan nyansatte bidra med både ny kunnskap og nye perspektiver. En effektiv prosess for rekruttering bør legge til rette for begrenset ressursbruk til administrasjon, men samtidig også en betydelig innsats når det gjelder å virkelig matche kandidater og roller.

Hvis man ser på innhenting av ny kompetanse som en innkjøpsprosess, vil det være mulig å tenke på god rekruttering som en prosess som bidrar til verdiskapning. Hvis kostnaden for å hente inn kompetanse er lavere enn verdien den nye rollen representerer for virksomheten, da bør det være mulig å se på rekrutteringen som en positiv bidragsyter?

Når rekruttering blir til en sentral prosess

I noen virksomheter er rekrutteringen en prosess som er svært direkte knyttet til selskapets inntekter. Svært salgsdrevne organisasjoner er et godt eksempel, der rekrutteringen av nye selgere ofte kan utgjøre det første trinnet i en salgsprosess. Det er helt enkelt helt avgjørende å legge betydelige ressurser inn i kontinuerlig rekruttering av nye selgere, da det er denne aktiviteten som driver salgsaktivitet i neste trinn.

I slike virksomheter er det helt avgjørende at rekrutteringen ikke blir sett på som en kjedelig administrativ prosess, da den egentlig er helt avgjørende for virksomhetens verdiskapning og overskudd. Det er også en lærepenge som mange andre organisasjoner i vidt forskjellige bransjer kan ha godt av å ta med seg videre.