Derfor er den litt trauste lagerdriften så viktig for suksess

I en stadig mer digital verden er det lett å se for seg at alt avgjøres i «skyen», og at vanlig logistikk, lagerdrift og litt mer trauste fysiske prosesser ikke er avgjørende for suksess. Da er det viktig å huske på at gigantiske teknologiselskaper, Amazon er et glimrende eksempel, egentlig bygger hele sin suksess på en effektiv modell for lager og logistikk. Man må selvfølgelig ikke glemme de digitale flatene, men lagerdrift er fortsatt viktig.

Vareflyt og støtte til tjenesteleveranse

Du kommer ikke langt med bare et lager, derfor er det også helt greit å klassifisere lagerdrift som en støtteprosess. Likevel er det viktig å huske på at lagerdriften er helt avgjørende for enten effektiv vareflyt eller god leveranse av tjenester.

Det er de små detaljene som avgjør på lageret, og kontinuerlig forbedring kan derfor være en nyttig metodikk. Små tiltak, som for eksempel ekstra hyller eller en ny avstandsstolpe til pallereol, kan bidra til å gjøre driften enda mer effektiv. Det kan være utfordrende å visualisere hvordan slike små grep påvirker bunnlinjen, men da er det viktig hele tiden å huske på at lagerdriften støtter opp under hvert eneste salg.

Balanse mellom «just in time» og lokalt lager

Såkalt «just in time», det vil si at varer og deler leveres akkurat når det er behov for dem, er en populær tilnærming til lagerdrift. Det er fornuftig å prøve å redusere unødvendig høye lagerbeholdninger, men samtidig er det også mange virksomheter som har oppdaget at «just in time» kan være en svært sårbar modell.

Et lokalt lager gir buffere ved for eksempel logistikkutfordringer, samtidig som det også kan være hensiktsmessig å bestille større kvanta hvis frakt og andre tilhørende kostnader utgjør en betydelig del av prisen. Til syvende og sist har slike avveininger svært mye å si for økonomien til virksomheten, og det er ikke rart at lagerdrift påvirker bunnlinjen.