Slik legger transportselskaper til rette for strømlinjeformet logistikk

Globale logistikkløsninger har lagt til rette for business på et helt annet nivå enn tidligere i historien, selv om vi den dag i dag er avhengige av mange av de samme transportrutene som tidligere. Kontainerfrakt med båt er den foretrukne løsningen når det gjelder transport mellom verdensdeler, men strømlinjeformet logistikk er bygget opp av mange andre komponenter.

Et nettverk av terminaler og omlastingspunkter

De aller fleste transportnettverk er i dag bygget opp med flere terminaler og omlastingspunkter. Det gjelder både store kolli og mindre brev eller pakker. Helt konkret transporteres et kolli ofte fra en kunde til en terminal, der det lastes om til effektiv frakt via en eller flere andre terminaler før kolliet til slutt kjøres ut til kunden. I en effektiv terminal brukes automatiske systemer i kombinasjon med for eksempel en såkalt terminaltraktor, som helt enkelt kan flytte ulike kontainere og tilhengere.

En løsning med terminaler og omlasting er helt avgjørende for å kunne tilby kostnadseffektive og raske transportløsninger. Å sende én pakke helt fra destinasjon A til destinasjon B vil helt enkelt være både ekstremt dyrt og lite effektivt.

Sporing og automatisering gir oversikt og forutsigbarhet

Som sluttkunde kan det være både nyttig og morsomt å følge med på hvordan en pakke beveger seg mellom ulike terminaler, kanskje i flere ulike verdensdeler og land. For transportselskapene gir disse sporingsløsningene den nødvendige oversikten og forutsigbarheten når det gjelder å planlegge og optimalisere alle deler av nettverket.

Med full kontroll over hvert kolli i en kontainer, er det mulig å forutse vekt og dimensjoner for frakt videre, noe som er viktig både med båt, fly og lastebil. Dessuten er det mulig å styre logistikken slik at eksisterende transportruter blir benyttet på en mest mulig effektiv måte. Det er selvfølgelig positivt for transportselskapet, men i tillegg er det også en stor fordel både for bedriftskunder, privatkunder og ikke minst samfunnet i stort.