Skatteetaten forskuddsskatt 2022

Forskuddsskatt for privatpersoner – Skatteetaten

Har du skattepliktig inntekt eller formue du ikke blir trukket skatt av, skal du som regel betale forskuddsskatt. Det kan gjelde privatpersoner som har høy …

Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak – Skatteetaten

Overskuddet finner du ved å legge sammen inntekter og trekke fra kostnader i enkeltpersonforetaket ditt. Betaler du for lite forskuddsskatt må du betale …

Forskuddsskatt – Skatteetaten

Forskuddsskatt. Alle som driver næringsvirksomhet må betale forskuddsskatt av forventet overskudd. Hvor mange ganger i året du må betale avhenger av hva slags …

Forskuddsskatt for aksjeselskap (AS) og andre – Skatteetaten

Forskuddsskatten forfaller til betaling i to like terminer. 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret. Du mottar melding om første forskudd i …

Datoer og frister for person – Skatteetaten

Forskuddskatt for selvstendig næringsdrivende og privatpersoner – frist for betaling. Med selvstendig næringsdrivende menes her enkeltpersonforetak og …

Søknad om endring av/krav om forskuddsskatt for upersonlige …

Søknad om endring av/krav om forskuddsskatt for upersonlige skattytere – Skatteetaten

Du kan slippe å betale forskuddsskatten (Skatteetaten frafaller forskuddsskatten) dersom det er overveiende sannsynlig at det ikke vil bli fastsatt skatt for …

Lag KID for tilleggsforskudd og forskuddsskatt – Skatteetaten

ønsker å betale ekstra skatt for dette året og du ikke har fått skattekort med forskuddsskatt, eller; ønsker å betale foreløpig beregnet restskatt før 31.

Skattekort, frikort og forskuddsskatt – Skatteetaten

Hvis du har mottatt faktura for forskuddsskatt og du ønsker å endre den, kan du selv logge inn, sjekke og endre forskuddsskatten for 2023.

Alt om forskuddsskatt for enkeltpersonforetak og AS (2023)

25. jan. 2023 — Aksjeselskap betaler 22 prosent skatt på overskuddet sitt (i 2022 og 2023), og betaler forskuddskatt i to terminer: 15. februar og 15. april …

Forskuddsskatt forklart på en enkelt måte for enkeltpersonforetak og AS.

Keywords: skatteetaten forskuddsskatt 2022