Nav skandalen norge

Trygdeskandalen – Wikipedia

Trygdeskandalen, også kalt NAV-skandalen, var en rettspolitisk affære i Norge som kom for dagen i 2019. Det antas (per januar 2020) at minst 80 personer ble …

Nav-skandalen – Siste nytt – NRK

Nav stilte krav om at dei som fekk slik støtte måtte opphalde seg på norsk jord. Men EØS-avtalen slår fast at alle kan bevege seg fritt. Kven har gjort feil?

Dette er trygdeskandalen – NRK

15. nov. 2019 — Minst 80 personer kan være uskyldig dømt for trygdesvindel i det som blir kalt «trygdeskandalen» eller «Nav-skandalen».

EØS-saken – nav.no

Internrevisjonen i NAV har kartlagt hva som skjedde i NAV i forbindelse med at EØS-forordningen ble vedtatt og trådte i kraft i Norge i 2012, hva som skjedde …

Her finner du informasjon om behandling av saker som gjelder feiltolkningen av EØS-reglene, for deg som har mottatt arbeidsavklaringspenger,

Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning

Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning – regjeringen.no

NAV – Arbeids- og velferdsetaten … Norges innlegg til EFTA-domstolen: Holder fast ved at det går et skille i 2012 (torsdag 22. oktober 2020).

Foreløpig tidslinje om feilpraktisering av EUs trygdeforordning. Tidslinjen oppdateres fortløpende, blant annet med dokumentene som blir oversendt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Trygdeskandalen – Aftenposten

Aftenposten

Juseksperter: – Nav-rapporten setter trygdeskandalen i nytt lys. Politikk … Her hører hun detaljene om hvordan skandalen. Norge …

Aftenposten gir deg ny innsikt og et raskt nyhetsoverblikk. Vi hjelper deg med å forstå hvorfor ting skjer, og hvordan verden henger sammen.

Syv jusprofessorer: Hemmelighold kaster skygge over …

Syv jusprofessorer: Hemmelighold kaster skygge over oppryddingen etter Nav-skandalen

24. okt. 2022 — Syv professorer kritiserer hemmelighold i Nav-skandalen. … at krav om faktisk opphold i Norge ikke kan gjøres gjeldende i EØS».

Hvor mye visste regjeringen allerede i 2014 om at Navs praksis var feil? Svarene kan ligge i en rapport som holdes hemmelig.

Hemmelig rapport fra 2014: Eksportforbud av trygd var ulovlig

Nav-skandalen: Hemmelig rapport om trygdeskandalen slår fast at eksportforbud var ulovlig – VG

8. nov. 2022 — Allerede fem år før Nav-skandalen sprakk, slo en intern utredning i regjeringen fast at Norges praksis med å nekte folk å ta med seg trygd …

Allerede fem år før Nav-skandalen sprakk, slo en intern utredning i regjeringen fast at Norges praksis med å nekte folk å ta med seg trygd til utlandet var i strid med EØS-avtalen.

Nå skal Høyesterett avgjøre om NAV-skandalen også omfatter …

Nå skal Høyesterett avgjøre om NAV-skandalen også omfatter ledighetstrygd – Rett24

13. okt. 2022 — «Forsvarer har på vegne av A anført at folketrygdloven § 4-2 og oppholdskravet er i strid med Norges EØS-rettslige forpliktelser. Lagmannsretten …

I fjor kom EFTA-domstolen til at det ok å straffeforfølge folk som reiser utenlands mens de mottar dagpenger. Nå har Høyesterett sluppet samme spørsmål inn til behandling.

Stortinget sier nei til ny høring om Nav-skandalen – Klar Tale

Stortinget sier nei til ny høring om Nav-skandalen – Klar Tale

18. jan. 2023 — … å si nei til at folk kan motta trygd uten å være i Norge. Det var nettopp det ofrene for Nav-skandalen ble straffet for i årene etterpå.

Et flertall i kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til å behandle Nav-skandalen på nytt.

Keywords: nav skandalen norge, nav skandalen forklart