Hva er CFD?

CFD er en rimelig ny handlemåte, som står for Contracts for difference. Dette er en kortsiktig måte å handle på, der man via kontrakter spekulerer i den fremtidige retningen til kurser og priser på diverse varer i det globale finansmarkedet, som råvarer, kryptovaluta, aksjer, metaller, m.m.

Dette kan gjøres uten fysisk å eie det finansielle instrumentet, og man eier heller ikke andeler av produktet man spekulerer i, som for eksempel aksjer.

Du betaler mellemlegget mellom salgs- og kjøpsprisen når du kjøper deg inn, og gevinsten din styres av hvor dette står når konktrakten utløper.

CFD er en type marginhandel, i den forstand at man kun trenger å sette inn en prosentdel av den totale handlesverdien for å åpne en posisjon.

Der er potensiale for stor gevinst, men også for stort tap.

Du kan benytte giring til denne type handel, som vil si at du får opptil en viss verdi ganger din startkapital å trade for. Man kan se det som en type lån. Dermed trenger man kun en mindre andel av den totalte summen man ønsker å trade for, for å komme i gang.

Potensiell gevinst, og dermed også potensielt tap, beregnes ut fra den totale summen man har handlet for, inkludert det man har lånt/giret, ikke kun det man selv har skutt inn.

Fortjeneste og tap beregnes ved å se på kursene posisjonen åpnes på, og kursen det stenges på, og så sammenligne forskjellene.

En ulempe med CFD kan være at det ikke er like regulert som mer tradisjonell trading, og at man kan være offer for ekstrautgifter når børsmarkedet stenger for dagen, alt etter prisreguleringer.

Det kan dog også gi stor gevinst hvis man handler riktig, skjønt det kan kreve trening for å bli flink på når man skal selge, Short, og når man skal kjøpe, Long.

Shorting betyr at man “vedder” på at kursen vil falle, og dermed inntar en salgsposisjon med henblikk å tjene på prisendringene.

Det motsatte er Long, der man antar at prisene vil stige og dermer inntar en kjøpsposisjon i stedet.

Fordelen kan derimot være at noen aktiver kan handles utenfor vanlige børstider, skjønt prisene kan være anderledes utenfor ordinær åpningstid.

Du har også mulige skattefordeler, da du ikke teknisk sett eier aktivene du handler på. Dette varierer dog fra land til land, så det kan være lurt å lese opp på reglene for landet du er skattepliktig i, for å  være sikker på alt foregår etter boken.

Prisene på CFD er ofte inkludert i prisene når man handler, men i noen tilfeller kan dette i stedet være kommisjonsbasert, alt etter hvilke aktiver man handler med. Derfor er det en god ide å lese seg opp på hva man binder seg til, før du ferdiggjør en handel.

Der kan også være utgifter forbundet med å holde en korttidshandel åpen natten over, og det kan derfor være en fordel å handle innenfor åpningstiden.

Mens CFD handling kanskje ikke er det mest optimale for nybegynnere innefor trading, kan det anbefales å gi det et forsøk etterhvert, men som alltid sette seg godt inn i hva og hvordan først.