Dnb generalforsamling 2021

Generalforsamlingen i DNB

DNB Bank ASA gjennomførte ordinær generalforsamling 26. april 2022. Alle forslagene på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling publisert 4. april 2022. » Protokoll …

protokoll fra ordiner generalforsamling i dnb asa 27. april 2021

27. apr. 2021 — DNB ASA avholdt ordinaer generalforsamling 27. april 2021 kl. 15. Generalforsamlingen ble gjennomfort som et digitalt mote uten fysisk …

Generalforsamling i DNB ASA | Folketrygdfondet

26. apr. 2022 — Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til arsregnskap og arsberetning for 2021 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder …

DNB ASA – Ordinær generalforsamling ble avholdt 27. april …

Generalforsamling i DNB ASA | Folketrygdfondet

På generalforsamlingen til DNB ASA 26. april 2016 uttrykte Folketrygdfondet sitt syn på Luxembourgsaken. Det er Folketrygdfondets syn at det som har fremkommet …

Det er Folketrygdfondets syn at det som har fremkommet er uheldig for banken. Vi forventer mer av selskapene vi investerer i enn de fakta det redegjøres for i rapporten fra DNBs styre, og det vi har hørt her i dag. Nå ligger hendelsene i saken tilbake i tid og aktiviteten er avviklet. Det som er viktig for oss er at man lærer og at slike ting ikke skjer igjen. Det er styret og ledelsen som har ansvar for det videre arbeidet. Vi merker oss at banken tar saken på alvor og jobber videre med organisering, produkter og kontrollfunksjoner.

DNB – Generalforsamling og utbetaling av utbytte er to…

DNB ASA – Ordinær generalforsamling ble avholdt 27. april 2021

27. apr. 2021 — DNB gjennomførte ordinær generalforsamling 27. april 2021. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt som følge av COVID-19.

DNB gjennomførte ordinær generalforsamling 27. april 2021. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt som følge av COVID-19.Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling publisert 6. april…

Pinkode: Innkalling til ordinær generalforsamling – Gjensidige

DNBFEED.NO. Våren er her! Sjekk når utbyttet kommer. Del. Anita Venbakken, profile picture. Anita Venbakken. Hahahaha….. 6 år Rapporter.

Innkalling til ordinær generalforsamling

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 23. mars 2021 kl. 16.00. Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.

Meeting ID – BerGenBio

25. mai 2021 — Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post … Ordinær generalforsamling i Telenor ASA avholdes 27.05.2021 kl.

protokoll-fra-generalforsamling-2022.pdf – Aker Solutions

Microsoft Word – BerGenBio Onlide guide template ( norsk ) [1].docx

BerGenBio ASA vil gjennomføre ordinær generalforsamling 19.03.2021 kl. … Den tekniske løsningen blir administrert av DNB Bank Verdipapirservice som har …

7. apr. 2022 — Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2021 for Aker Solutions ASA og konsernet, samt årsberetningen, inkludert styrets forslag om …

Keywords: dnb generalforsamling 2021, generalforsamling dnb 2021