Derfor gir moderne maskiner norske selskaper et konkurransefortrinn

Tung industri og produksjon er kanskje ikke det første man tenker på når det gjelder digitalisering og automatisering, men i dag er denne bransjen preget av alt mer avanserte maskiner og systemer. En rekke arbeidsprosesser og momenter, fra plansliping til sveising og montering, utføres med mer eller mindre automatiserte løsninger.

Fra frittstående maskiner til integrerte CAM-løsninger

Dagens mest moderne maskiner for plansliping er tilknyttet et større økosystem av ulike CAM-løsninger og integrerte maskiner. Det betyr at det i mange situasjoner er mulig å skape en sømløs overgang fra det digitale tegnebordet til det ferdige produktet. Forskjellen mellom CAD og CAM er at CAM har en mer holistisk tilnærming til hele prosessen fra design til produksjon. Informasjonen overføres direkte fra CAM-systemet til den enkelt maskin.

Slike integrerte løsninger gjør det også enklere for norske bedrifter å levere produkter og komponenter raskt, noe som kan være avgjørende innenfor mange bransjer. Dessuten gir det en høy grad av frihet når det gjelder omstilling mellom ulike produksjonsserier, noe som også kan være svært viktig for å kunne konkurrere globalt.

Automatisering gjør det mer lønnsomt å drive i høykostland

Lønnskostnadene er høye i Norge sammenlignet med mange andre land, og det er ikke noe tegn til at dette vil endre seg med det første. De høye lønnskostnadene er selvfølgelig også en bidragende årsak til at mange selskaper har flyttet produksjon fra Norge. I mange lavlønnsland stiger nå lønnskostnadene, men økende automatisering kan være en enda viktigere driver for å gjøre norsk produksjon mer lønnsom.

I utgangspunktet er regnestykket relativt enkelt. I takt med at produksjonen stiller krav til utstrakt bruk av automatisering og avanserte maskiner, reduseres også den relative betydningen til lønnskostnadene. Det betyr igjen at norske bedrifter kan konkurrere på mer like vilkår, i og med at forskjellene i lønnsnivå ikke gir like store utslag på sluttsummen. Derfor gir moderne maskiner mange norske bedrifter nye konkurransefortrinn.