Avklaringskurs nav

Avklaringstiltak – nav.no

15. nov. 2022 — Avklaringstiltaket skal hjelpe deg å få svar på hva du trenger for å kunne beholde jobben din, eller komme ut i jobb. Tiltaket skal bidra til at …

Avklaring er et tilbud til deg som trenger å få kartlagt og vurdert mulighetene dine til å jobbe.

Avklaring – nav.no

18. jan. 2023 — Med avklaring mener vi at du og eventuelt arbeidsgiveren din kan få ekstra hjelp til å kartlegge eller prøve ut arbeidsevnen din. Det kan være …

Et tilbud når du er usikker på hva du kan jobbe med, for eksempel fordi du har fått dårligere helse eller har vært lenge ute av arbeidslivet

Avklaring – nav.no

4. apr. 2022 — Er du usikker på hvor mye du kan jobbe, eller hva slags type jobb som kan passe for deg? I avklaringstiltaket vil du få individuell veiledning …

Er du usikker på hvor mye du kan jobbe, eller hva slags type jobb som kan passe for deg? I avklaringstiltaket vil du få individuell veiledni

Arbeidsmarkedstiltak i Øst-Viken – nav.no

24. jan. 2023 — NAV har en rekke kurs og tiltak vi kan tilby deg som er arbeidssøker. Nedenfor ser du en oversikt over kurs og tiltak som kan være aktuelle …

Styrk jobbmulighetene dine med kurs fra NAV.

Avklaring for minoritetsspråklige – nav.no

4. apr. 2022 — Grundig kartlegging av din situasjon, dine erfaringer og muligheter; Informasjon om arbeidsmarkedet, ulike yrker og jobbkrav; Karriereveiledning …

Er du usikker på hvor mye du kan arbeide, og hva slags jobb som kan passe for deg? Dette tiltaket er for deg som snakker lite eller ingentin

Avklaringskurs – Nav – Karriere, arbeidsliv og utdanning

18. jan. 2016 — Jeg har dessverre vært sykemeldt i et år nå og må over på AAP. Grunnen er en bilulykke og flere operasjoner i etterkant. Nav vil ha meg på …

Ungdomsavdeling | NAV | Familie og inkludering

Ungdomsavdeling | NAV | Familie og inkludering | Avdelinger og kontaktinformasjon | Avdelinger og foretak | Politikk og organisasjon

3. nov. 2022 — Karriereveiledning og avklaringskurs. Arbeidsrettede tiltak i arbeidsmarkedsbedrifter. Sykefraværsoppfølging; Ung veiviser; IPS Askøy og IPS …

Hva gjør vi Vi gir veiledning og oppfølging til ungdom fra 16-30 år. Vi tilbyr individuell oppfølging og gruppeoppfølging rettet mot helse, utdanning og jobb. Tilbud og tjenester Vi bistår med å kartlegge dine behov og rettigheter i folketrygdloven…

Kunngjøring om konkurranse – Doffin

Kontaktpunkt: NAV Sogn og Fjordane … E-post: sara.christine.johnsborg@nav.no … Avklaringskurs for minoritetsspråklege kvinner. II.1.2) …

Dokumenter – Doffin

Navn, Status, Versjon, Størrelse (kB), Oppdatert. AMO-Avtale og Bilag (NAV).doc. 1, 244, 19.04.2013 00:00:00. AMO-Konk-gr del I – Avklaringskurs for …

Avklaringskurs med norsk og helsefag for minoritetsspråklige

Avklaringskurs med norsk og helsefag for minoritetsspråklige – Østfold

28. jun. 2012 — NAV Østfold NAV Østfold. Avdeling. Kontakt. Sigurd Viste. Adresse. Gamle Tindlundvei 3, Postboks 574 1703 Sarpsborg Norge. Org.nr. Nettside.

Keywords: avklaringskurs nav